/ des /
Hermann Hesse
Nauczyciel wie mnóstwo rzeczy, ale same nudziarstwa. (Hermann Hesse)
 • 2016.04.17 13:09
 • /  des
/ des /
Aleksander Kumor
Nieudane małżeństwo jest to stwarzanie w dwójkę problemu, który potem pojedynczo usiłuje się rozwiązać.(Aleksander Kumor)
 • 2016.07.11 12:16
 • /  des
/ des /
Peter Ustinov
Science fiction istniała zawsze: mam na myśli prognozę pogody. (Peter Ustinov)
 • 2016.08.03 21:07
 • /  des
/ des /
Henry Miller
Wymyśliliśmy słowo ?chaos? na oznaczenie porządku, którego nie rozumiemy. (Henry Miller)
 • 2016.08.02 00:07
 • /  des
/ des /
Jonathan Carroll
Cuda nie mieszczą się w książkach. Są zbyt duże. (Jonathan Carroll)
 • 2016.09.02 07:50
 • /  des
/ des /
Pablo Picasso
W malarstwie można próbować wszystkiego, ma się do tego prawo, pod warunkiem, że nigdy tego się już nie powtórzy. (Pablo Picasso)
 • 2016.08.21 08:03
 • /  des

Sponsorzy