/ des /
Coco Chanel
Starość nie chroni nas przed miłością, ale miłość chroni nas przed starością.(Coco Chanel)
 • 2017.09.29 19:35
 • /  des
/ des /
American Beauty
Nie jesteś ofiarą, dopóki się za nią nie uważasz. (Lester Burnham - American Beauty)
 • 2017.01.06 23:03
 • /  des
/ des /
Pablo Picasso
Nigdy nie nadchodzi chwila, w której mógłbym powiedzieć: dobrze pracowałem, a jutro jest niedziela. (Pablo Picasso)
 • 2016.08.21 07:59
 • /  des
/ des /
Jodi Picoult
Ile osób musi ci powiedzieć, że coś z tobą nie tak, zanim w to uwierzysz? (Jodi Picoult)
 • 2016.08.06 07:19
 • /  des
/ des /
Jan Himilsbach
Poznałem na balandze panienkę. O Boże, z wyglądu przypominała nieco starego górala. Rano budzę się, patrzę... No i rzeczywiście! (Jan Himilsbach)
 • 2016.06.21 17:01
 • /  des
/ des /
Stanisław Lem
Fizyka nie wyklucza metafizyki. A jednak pewnych granic, które dane są naszemu myśleniu, przekroczyć się nie da i niewątpliwie może to rodzić jakieś poczucie smutku. (Stanisław Lem)
 • 2016.04.07 14:44
 • /  des

Sponsorzy