/ des /
Daniel Defoe
Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. (Daniel Defoe)
 • 2016.06.15 16:49
 • /  des
/ des /
czekam
 • 2016.07.06 12:59
 • /  des
/ des /
Aldous Huxley
Tajemnica szczęścia i cnoty tkwi w tym, by lubić to, co musi się robić. (Aldous Huxley)
 • 2016.07.07 07:48
 • /  des
/ des /
Coco Chanel
Starość nie chroni nas przed miłością, ale miłość chroni nas przed starością.(Coco Chanel)
 • 2017.09.29 19:35
 • /  des
/ des /
American Beauty
Nie jesteś ofiarą, dopóki się za nią nie uważasz. (Lester Burnham - American Beauty)
 • 2017.01.06 23:03
 • /  des
/ des /
Pablo Picasso
Nigdy nie nadchodzi chwila, w której mógłbym powiedzieć: dobrze pracowałem, a jutro jest niedziela. (Pablo Picasso)
 • 2016.08.21 07:59
 • /  des

Sponsorzy